تجربه ای ناب با بازی Boom Battlefield

تجربه ای ناب با بازی Boom Battlefield

تجربه ای ناب با بازی Boom Battlefield 150 150 admin

Boom Battlefield کلونی جذاب از کلش آو کلنز است که کمی از المان‌های عناوین تاور دیفنس را نیز با خود به همراه دارد. شما به کاروان سایر کاربران حمله می‌کنید و باید انتظار سایرین به کاروانتان را داشته باشید. درواقع می‌توانیم Boom Battlefield را همان Rush Warsیی بدانیم که سوپرسل در ساختش شکست خورد و متاسفانه قیدش را زد!